Смарт-Холдинг розвиває систему корпоративного управління

24.04.2014

На зборах акціонерів Смарт-Холдингу, які відбулися 24 квітня 2014 року, прийнято рішення щодо подальшого розвитку системи корпоративного управління бізнесом. У компанії розширено функції та склад Наглядової ради з метою забезпечення розвитку Групи в довгостроковій перспективі.

Наглядову раду очолив Олексій Пертін, який раніше обіймав посаду Генерального директора Смарт-Холдингу. До неї також увійдуть Ігор Дрижчаний, Михайло Новинський, Андрій Вишневський, Грегорі Мейсон і Франк Рігер.

Генеральним директором Смарт-Холдингу призначено Олексія Тимофєєва, який раніше обіймав посаду Директора з операційної діяльності.

Олексій Тимофєєв зазначив: «Два головні завдання, які слід вирішити Смарт-Холдингу найближчим часом – це виконання програми заходів, що знизять вплив масштабної економічної та політичної кризи на бізнес, а також перехід до нової бізнес-моделі, яка забезпечить подальший розвиток Смарт– Холдингу як інвестиційної групи».

Довідка:

Смарт-Холдинг – одна з найбільших промислово-інвестиційних груп України, яка об'єднує підприємства, що поділяють спільні стратегічні цілі та принципи ведення бізнесу. Інтереси Смарт-Холдингу зосереджені в галузях, які є ключовими для економіки країни. Підприємства Смарт-Холдингу інвестують в об'єкти сфери гірничо-металургійного й нафтогазового комплексів, банківського сектора, сільського господарства, ритейлу, суднобудування та нерухомості.

Додаткова інформація: www.smart-holding.com