Метінвест оголошує фінансові результати за 2016 рік

30.05.2017

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній (далі — «Метінвест» або «Група»), сьогодні оголосила аудовані консолідовані фінансові результати діяльності за стандартами МСФЗ за 12 місяців, що завершилися 31 грудня 2016 року, відповідно до пункту 8.4 і умови 4 (w) договору довірчого управління від 22 березня 2017 року (далі — «Договір довірчого управління»), укладеного між Madison Pacific Trust Limited як довірчою особою і Metinvest B.V. як емітентом.

Через округлення цифри в цьому звіті можуть не складатися точно в підсумкові, і відсотки можуть неточно відображати абсолютні величини.

Ключові фінансові результати

2016

2015

зміна

US $ млн

%

Звіт про фінансові результати

виторг

6 223

6 832

-609

-9%

EBITDA 1

1 153

525

628

> 100%

маржа

19%

8%


11 вп

EBITDA 1 без урахування знецінення дебіторської заборгованості 2

1 380

817

563

69%

Чистий прибуток

118

-1 003

1 121

-

маржа

2%

-15%


17 вп

Звіт про рух грошових коштів

Операційний грошовий потік

490

637

-147

-23%

Грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності

-331

-237

-94

40%

зокрема купівля основних засобів і нематеріальних активів 3

-358

-275

-83

30%

Грошові кошти, використані у фінансовій діяльності

-105

-321

216

-67%Ключові фінансові результати

31.12.2016

31.12.2015

зміна

US $ млн

%

Загальний борг 4

2 969

2 946

23

1%

Грошові кошти та їх еквіваленти 5

226

180

46

26%

Коефіцієнти

Чистий борг 6 до EBITDA 7

2,4x

5,3x


-2,9x

Консолідований рівень боргу 8

2,1x

-


-


Примітки:

1) Скоригований показник EBITDA розраховується як прибуток до оподаткування, до фінансового доходу та витрат, амортизації, знецінення та переоцінювання основних фондів, доходів і витрат від курсових різниць (починаючи з 1 січня 2015 року), частки результатів асоційованих підприємств та інших витрат на діяльність, яку менеджмент вважає неосновною, плюс частка в EBITDA в спільних підприємствах. У цьому релізі під показником EBITDA мають на увазі скоригований показник EBITDA.
2) У зв’язку з тривалим простроченням платежів із боку деяких ключових клієнтів, а також певними операційними і фінансовими труднощами, які ці клієнти відчували, Група визнала повне покриття збитків від знецінення цієї заборгованості на суму US $220 млн у 2016 році (у 2015 році часткове знецінення склало US $254 млн). Загальна сума знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості склала US $227 млн у 2016 році та US $292 млн у 2015 році.
3) Включає Капітальні інвестиції відповідно до визначення в Договорі довірчого управління.
4) Загальний борг розраховується як сума банківських кредитів, облігацій, торгового фінансування, seller notes і субординованих позик акціонерів.
5) Грошові кошти та їх еквіваленти не включають грошові кошти, заблоковані під акредитиви та безвідкличні банківські гарантії, і включають грошові кошти, заблоковані під купівлю іноземної валюти.
6) Чистий борг розраховується як сума довгострокових і короткострокових кредитів, позик і seller notes, мінус грошові кошти та їх еквіваленти.
7) EBITDA за останні 12 місяців.
8) Розраховується відповідно до визначення в Договорі довірчого управління.

Ключові виробничі результати

2016

2015

зміна

тис. тонн

%

сталь

8 393

7 669

724

9%

Азовсталь

3 705

3 206

499

16%

ММКІ

2 736

2 645

91

3%

ЄМЗ

1 952

1 818

134

7%

залізорудний концентрат

29 640

32 208

-2 568

-8%

Північний ГЗК

11 634

13 152

-1 518

-12%

Інгулецький ГЗК

12 783

12 903

-120

-1%

Центральний ГЗК

5 224

6 154

-930

-15%

вугільний концентрат

3 051

3 285

-234

-7%

Краснодонвугілля

750

346

404

> 100%

United Coal

2 302

2 940

-638

-22%


КЛЮЧОВІ ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ

· У 2016 році продовжилися перебої в роботі підприємств Групи через конфлікт на сході України. Найбільші труднощі, як і раніше, пов’язані з обмеженнями в логістиці.

· У січні Група продала свою частку акцій у компанії Black Iron (Cyprus) Limited за US $6 млн.

· У вересні Метінвест створив Операційну дирекцію на базі своїх гірничодобувного й металургійного дивізіонів (тепер сегменти). Головною метою такого кроку є тісніший контакт між гірничодобувними та металургійними активами Групи, а також централізоване управління всіма технологічними процесами.

· ММК ім. Ілліча (ММКІ) завершив капітальний ремонт доменної печі (ДП) № 4 у травні.

· МК «Азовсталь» (Азовсталь) запустив процес вдування пиловугільного палива (ПВП) у ДП № 4 у листопаді.

· Північний ГЗК ввів в експлуатацію перший пусковий комплекс рудної циклічно-потокової технології (ЦПТ) на Першотравневому кар’єрі в липні.

· У 2016 році Група освоїла виробництво 47 нових видів металопродукції: переважно це товстолистовий прокат, гарячекатані та холоднокатані рулони, а також оцинкований прокат, використовувані в будівництві, машинобудуванні та виробництві труб.

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ після звітного періоду

· 4 січня 2017 року реструктуризовано боргові зобов’язання за seller notes. Термін погашення за ними було продовжено на п’ять років — до 31 грудня 2021 року.

· 15 березня 2017 року активи ПрАТ «Єнакіївський металургійний завод» (ЄМЗ, включаючи його Макіївську філію), Спільного українсько-швейцарського підприємства ТОВ «Метален», ПрАТ «Харцизький трубний завод» (ХТЗ), ПрАТ «Краснодонвугілля» (Краснодонвугілля), ПрАТ «Комсомольське рудоуправління», ПрАТ «Донецьккокс» і ПрАТ «Єнакіївський коксохімпром», розташовані на неконтрольованій території України, після відмови Групи від їх перереєстрації в невизнаних республіках були захоплені, і Метінвест втратив контроль над ними.

· 22 березня 2017 року, Група успішно завершила реструктуризацію своїх облігацій і договорів предекспортного фінансування. Здійснено випуск нових облігацій на суму US $1,2 млрд. Чотири договори за кредитними лініями передекспортного фінансування були викладені в новій редакції, згідно з якою чотири лінії були об’єднані в одну на суму US $1,1 млрд. Термін погашення обох інструментів — у 2021 році.


Коментуючи результати, Юрій Риженков, Генеральний директор Групи Метінвест, зазначив:

«У 2016 році, попри певне поліпшення ситуації, на світовому і внутрішньому ринках збереглася значна турбулентність. Проте, Метінвест зміг показати гідні результати.

Світові ціни на сталь, ЗРС і вугілля минулого року залишалися волатильними. Після досягнення багаторічного «дна» в першому кварталі стався «відскік» цін на метал. На це вплинула ситуація в Китаї, де уряд намагається стимулювати економічне зростання, а також бореться з неефективність на ринку сталі шляхом скорочення надлишкових металургійних і видобувних потужностей у країні. Втім, ми вважаємо, що фундаментальні показники поки не сприяють зростанню цін.

В Україні спостерігаються перші ознаки пожвавлення економіки з 2012 року. Реальний ВВП у 2016 році зріс на 2,3%, водночас квартальне економічне зростання прискорилося до кінця року. Це призвело до збільшення внутрішнього попиту на металопродукцію на 25%. Ми очікуємо подальших поліпшень на ринку сталі, хоча варто зазначити, що економічна й геополітична ситуація в країні залишається нестабільною.

На тлі зростання світових цін на сталь і відновлення попиту в Україні у 2016 році Група збільшила виробництво сталі на 9% проти минулого року — до 8 393 тис. тонн. Виробництво залізорудного концентрату впало на 8% — до 29 640 тис. тонн — через брак фінансування в останні роки. А виробництво вугільного концентрату впало на 7% — до 3 051 тис. тонн — переважно, через несприятливу ринкову кон’юнктуру в першій половині року.

Виторг Групи у 2016 році склав US $6 223 млн — на 9% менше показника минулого року. Це було зумовлене, в основному, нижчими цінами реалізації і скороченням обсягу продажів ЗРС. Водночас на тлі збільшення виробництва готової металопродукції і зниження витрат EBITDA Групи подвоїлася і сягнула US $1 153 млн. Чистий прибуток становить US $118 млн, тоді як 2015 рік ми закінчили зі збитком.

Успішна реструктуризація 94% боргового портфеля Метінвесту на загальну суму US $2,8 млрд завершилася після звітного періоду і стала знаменною подією для Групи та її кредиторів. Завдяки справедливому й рівному ставленню до всіх зовнішніх кредиторів і залученню всіх сторін суд Англії санкціонував реструктуризацію облігацій і передекспортного фінансування в лютому 2017 року. Завершення цього процесу дає нам можливість повернутися на міжнародні ринки капіталу. Після цього, на початку 2017 року, міжнародні рейтингові агентства Moody’s і Fitch підвищили кредитні рейтинги Метінвесту до рівнів Caa2 (прогноз «стабільний») і B (прогноз «стабільний»), відповідно.

У 2016 році Група істотно недоінвестувала в капітальне будівництво. Це сталося через недостатню ліквідність, невизначеність на ринку й питання безпеки в зоні конфлікту. Проте, ми визначили для себе найбільш пріоритетне й домоглися результатів у низці довгострокових інвестпроектів. У 2017 році Група очікує збільшення капітальних інвестицій проти попередніх періодів, хоча за умовами реструктуризації боргу вони не можуть перевищити US $636 млн.

2016 рік знову виявився досить складним для Метінвесту і його працівників через геополітичну ситуацію на сході України. Більша частина активів Групи, включаючи металургійні комбінати в Маріуполі і видобувні підприємства в Кривому Розі, перебуває в безпеці і функціонує у звичайному режимі. Однак Авдіївський КХЗ, що розташований поблизу від лінії зіткнення, минулого року постійно відчував перебої в роботі через воєнні дій. А в березні 2017 року після відмови Метінвесту перереєструвати розташовані на неконтрольованій території підприємства в невизнаних республіках, ці підприємства були захоплені, і Група втратила контроль над ними. Ми будемо використовувати всі доступні правові засоби в Україні та у світі для захисту своїх прав власності. Сформована ситуація змусила нас внести низку коректив у виробничі процеси й шукати альтернативні джерела сировини. Варто зазначити, що на захоплених підприємствах працювали приблизно 20 000 працівників, і всім їм ми запропонували альтернативне працевлаштування.

Волатильність на ринку й геополітична ситуація в Україні кидають нам виклик, але ми успішно з ним справляємося. Я вірю, що з правильною командою й чітким розумінням подальшого розвитку ми зможемо вистояти. Від імені всього менеджменту я хотів би подякувати за постійну підтримку всім стейкхолдерам, у тому числі нашим акціонерам, інвесторам, партнерам, постачальникам, споживачам, працівникам і місцевим громадам».

РЕЗУЛЬТАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Результати операційної діяльності

2016

2015

зміна

US $ млн

% Від виторгу

US $ млн

% Від виторгу

US $ млн

%

вп від
виторгу

Виторг

6 223

100%

6 832

100%

-609

-9%

-

Собівартість реалізованої продукції

-4 833

-78%

-6 087

-89%

1 254

-21%

11

Валовий прибуток

1 390

22%

745

11%

645

86%

11

Витрати на дистрибуцію

-660

-11%

-920

-13%

260

-28%

2

Загальні й адміністративні витрати

-183

-3%

-199

-3%

16

-8%

-

Інші операційні витрати

-222

-4%

-300

-4%

78

-26%

-

Прибуток від основної діяльності

325

5%

-674

-10%

999

-

15

Фінансові доходи

26

0%

26

0%

-

0%

-

Фінансові витрати

-397

-6%

-647

-9%

250

-39%

3

Частка в результатах асоційованих
компаній і спільних підприємств

205

3%

131

2%

74

56%

1

Прибуток до оподаткування

159

3%

-1 164

-17%

1 323

-

20

Податок на прибуток

-41

-1%

161

2%

-202

<-100%

-3

Чистий прибуток

118

2%

-1 003

-15%

1 121

-

17


Виторг

Виторг Метінвесту генерується від продажу метало-, залізорудної, вугільної та коксової продукції, а також перепродажу продукції третіх сторін. Якщо не заявлено інакше, виторг не включає ПДВ, знижки та внутрішньогрупові продажі.

Продажі на ринках

2016

2015

зміна

US $ млн

% Від виторгу

US $ млн

% Від виторгу

US $ млн

%

вп від
виторгу

РАЗОМ

6 223

100%

6 832

100%

-609

-9%

-

Україна

1 606

26%

1 619

24%

-13

-1%

2

Європа

2 267

36%

2 255

33%

12

1%

3

Близький Схід
і Північна Африка

949

15%

1 305

19%

-357

-27%

-4

СНД (крім України)

591

9%

602

9%

-11

-2%

-

Південно-Східна Азія

413

7%

751

11%

-338

-45%

-4

Північна Америка

320

5%

229

3%

91

40%

2

Інші регіони

77

1%

71

1%

7

9%

-


У 2016 році консолідований виторг Метінвесту знизився на 9% проти минулого року і становить US $6 223 млн. Виторг у металургійному секторі скоротився на US $380 млн, а в гірничодобувному — на US $229 млн. Це було зумовлено зниженням середньої ціни реалізації металопродукції, залізорудної сировини і вугільної продукції, яка в 1 кварталі 2016 року сягнула свого багаторічного мінімуму. Хоча відтоді ціни певною мірою відновилися, вони зберегли високу волатильність. Крім того, обсяги реалізації ЗРС впали на тлі загального скорочення виробництва в результаті недофінансування проектів капітальних інвестицій через обмежену ліквідність починаючи з 2014 року до першої половини 2016 року, а також зростання обсягів внутрішньогрупового споживання на тлі збільшення виплавки сталі. У 2016 році на Металургійний сегмент припало 81% зовнішніх продажів (79% у 2015 році), а на Гірничодобувний — 19% (21% у 2015 році).

У 2016 році виторг в Україні сягнув US $1 606 млн, що практично не відрізняється від показників минулого року. Скорочення обсягів реалізації коксу і вугільного концентрату було компенсоване збільшенням обсягів продажу плоского й довгого прокату, а також ЗРС на тлі зростання локального попиту в міру відновлення української економіки. Вперше з кінця 2012 року реальний ВВП зріс на 2,3% у 2016 році, водночас квартальне економічне зростання прискорилося з 0,1% в 1 кварталі 2016 року до 4,8% в 4 кварталі проти аналогічних кварталів минулого року1. Видиме споживання металопродукції в Україні (без урахування труб) зросло у 2016 році на 24,7% проти минулого року та становить 5,1 млн тонн2, переважно завдяки поповненню складських запасів на тлі очікувань подальшого зростання цін на металопродукцію та відновлення реального попиту в ключових металоспоживних галузях. Обсяги будівництва зросли на 17,4%1, машинобудування — на 2,0 1, а виробництво метизів — на 6,5%2. Продажі залізорудної продукції в Україні зросли, бо кільком ключовим клієнтам Метінвесту вдалося частково відновити своє виробництво і збільшити споживання, попри тривалий конфлікт. У результаті цього частка України в консолідованому виторзі зросла на 2 відсоткові пункти (вп) проти минулого року — до 26%.

Частка міжнародних продажів у консолідованому виторзі склала 74% у 2016 році. Частка Європи, найбільшого ринку Метінвесту, досягла 36%, що на 3 вп вище проти минулого року, на тлі збільшення обсягів продажів готової металопродукції (+208 тис. тонн) і залізорудної сировини (+1 474 тис. тонн), а також зростання цін реалізації залізорудного концентрату й котунів. Частка продажів у країни Близького Сходу й Північної Африки впала на 4 вп (до 15%) у результаті падіння виторгу в регіоні на 27% на тлі зниження цін на ключову продукцію і скорочення обсягів продажів напівфабрикатів (-553 тис. тонн) й котунів (-484 тис. тонн). Частка продажів у Південно-Східну Азію впала на 4 вп (до 7%) у результаті падіння виторгу в регіоні на 45% на тлі зниження обсягів реалізації залізорудної сировини (-4 379 тис. тонн) і плоского прокату (-97 тис. тонн), а також цін на обидва види продукції. Частка продажів у Північну Америку зросла на 2 вп (до 5%), переважно завдяки збільшенню продажів чушкового чавуну (+330 тис. тонн) і готової металопродукції (+68 тис. тонн). Частка продажів у країни СНД (без урахування України) та інші регіони залишилася без змін — на рівні 9% і 1% відповідно.

Докладніше про результати операційної діяльності читайте за посиланням.