Smart Holding скликає збори акціонерів «Харківобленерго» і «Харківенергозбут» для формування правомочних Наглядових рад

05.08.2021

Компанія SMART HOLDING (CYPRUS) LTD (далі SMART HOLDING), якій належить 29,795% акцій АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ», розпочала процедуру скликання позачергових загальних зборів акціонерів зазначених товариств. Збори будуть проведені дістанційно3 вересня 2021 року.

SMART HOLDING реалізує своє право акціонера, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариств, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Головною метою зборів є побудова прозорої та ефективної системи корпоративного управління АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ», що дозволить підвищити інвестиційну привабливість підприємств з державною часткою. Це вкрай важливо для їх подальшої приватизації у рамках ініціативи Президента України.

Директор із ризиків і безпеки Smart Holding Іван Герасимович, кандидат у члени Наглядових рад АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» і ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ», зазначив:

«Ми сподіваємося, що держава в особі ФДМ скористається можливістю відновити правочинність наглядових органів цих компаній і візьме участь у зборах. Створення наглядових рад, які мають у своєму складі незалежних членів, дозволить забезпечити прозору структуру управління підприємствами, запобігти проявам будь-якої корупції, захистити права та інтереси акціонерів, в першу чергу, держави. «Тіньове» управління цими компаніями має бути припинено. Кожен день зволікання в цьому питанні несе чималі збитки державі».

До порядку денного зборів включені питання про обрання нових членів Наглядових рад енергокомпаній, а також про проведення незалежної спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариств за період 2019-2020 рр.

SMART HOLDING, як відповідальний акціонер, керуючись принципами ОЕСР щодо корпоративного урядування підприємств у державній власності та Національним кодексом корпоративного управління, раніше розпочала процедуру обрання наглядових рад АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» з незалежними членами. Прозорість та неупередженість відкритого конкурсу забезпечує міжнародна компанія з відбору управлінського персоналу Boyden Ukraine.

Нагадаємо, 28 квітня 2021 року в дистанційному режимі відбулися загальні збори акціонерів АТ «Харківобленерго» і ПрАТ «Харківенергозбут», в ході яких не були сформовані Наглядові ради акціонерних товариств.

Як відомо, формування незалежних Наглядових рад в компаніях, в статутних капіталах яких 50%+ акцій (часток) належить державі, є обов’язковим, згідно з Законом України №1405-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності», який був ухвалений Верховною Радою 2 червня 2016 року.

В травні SMART HOLDING (CYPRUS) оскаржила в суді рішення, прийняті на засіданнях Наглядових рад АТ «Харківобленерго» та ПрАТ «Харківенергозбут» 23 березня 2021 р., зокрема, про проведення загальних зборів цих товариств 28 квітня 2021 р. Компанія переконана, що після 6 січня 2019 р. склад Наглядових рад АТ «Харківобленерго» та ПрАТ «Харківенергозбут» став неправомочним, тому що не був приведений у відповідність до норм чинного законодавства.

1 Позачергові загальні збори акціонерів підприємств будуть проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196.

Довідка:

Акціонери АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» мають можливість ознайомитися з проектами порядку денного, рішень та іншою інформацією за допомогою веб-сайтів:

https://zbory-at-kharkivoblenegro.smart-holding.com

https://zbory-prat-kharkivenergozbut.smart-holding.com

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування – 31.08.2021 року (об 11 годині 00 хвилин).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 30.08.2021 року (станом на 24 годину 00 хвилин).

SMART HOLDING – одна з найбільших інвестиційних груп України. Інтереси Групи зосереджені в галузях, які є ключовими для економіки країни. Підприємства Групи інвестують в активи гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, сільського господарства, суднобудування, нерухомості й енергетики. Стратегія SMART HOLDING спрямована на ефективне управління диверсифікованим портфелем інвестицій із метою збільшення його вартості в довгостроковій перспективі.

SMART HOLDING (CYPRUS) LTD – топхолдингова компанія Групи, яка створена та діє за законодавством Республіки Кіпр. Її бенефіціаром є Вадим Новинський.