Кадрова політика

Реалізація стратегічних планів ґрунтується на залученні найкращих фахівців і соціально-відповідальному підході до організації бізнес-діяльності. Смарт-Холдинг максимально сприяє професійному та кар'єрному зростанню своїх співробітників.


Принципами кадрової політики підприємств Смарт-Холдингу є:


  • Прозорий добір співробітників


Добір персоналу відбувається виключно на конкурсних умовах. Зовнішні кандидати розглядаються тільки після аналізу внутрішнього кадрового резерву.


  • Створення комфортних умов праці й гарантія гідного рівня заробітної плати та соціального забезпечення


Підприємства неухильно дотримуються вимог законодавства України до умов праці своїх співробітників. При цьому підприємства Смарт-Холдингу беруть на себе зобов'язання підтримувати високі стандарти IT і телекомунікаційної інфраструктури. Підприємства забезпечують конкурентну винагороду, пропонують індивідуальні соціальні та компенсаційні умови.


  • Розвиток потенціалу співробітників, можливості для самореалізації


Підприємства Смарт-Холдингу впроваджують систему оцінюванню персоналу, розроблені та реалізуються індивідуальні плани навчання співробітників, що дозволяють вибудувати прозору і мотивувальну кадрову політику.