Метінвест оголошує виробничі результати за другий квартал і перше півріччя 2018 року

02.08.2018

Metinvest B.V., материнська компанія вертикально інтегрованої групи гірничо-металургійних компаній (далі – «Метінвест» або «Група»), сьогодні оголосила результати операційної діяльності за другий квартал і перше півріччя, що завершилися 30 червня 2018 року.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

(тис. тонн) 
2 кв. 2018 
1 кв. 2018 
∆ тыс. т 
∆ % 
1 п. 2018 
1 п. 2017 
∆ тыс. т 
∆ %
Сталь 1 969 1 825 144 8% 3 794 3 654 140 4%
Залізорудний концентрат (загальний) 7 062 6 924 138 2% 13 987 13 649 338 2%
Вугільний концентрат (загальний) 707 633 74 12% 1 340 1 317 23 2%

МЕТАЛУРГІЙНИЙ СЕГМЕНТ [1]


Виробництво чавуну

(тис. тон) 
2 кв. 2018 
1 кв. 2018 
∆ тис. т 
∆ % 
1 п. 2018 
1 п. 2017 
∆ тис. т 
∆ %
Чавун 2 136 2 156 -20 -1% 4 292 3 761 531 14%
Азовсталь 1 013 987 26 3% 2 000 1 898 102 5%
ММКІ 1 123 1 169 -46 -4% 2 292 1 863 429 23%

Виробництво сталі

(тис. тон) 
2 кв. 2018 
1 кв. 2018 
∆ тис. т 
∆ % 
1 п. 2018 
1 п. 2017 
∆ тис. т 
∆ %
Сталь 1 969 1 825 144 8% 3 794 3 654 140 4%
Азовсталь 1 159 1 022 137 13% 2 181 2 166 15 1%
ММКІ 810 803 7 1% 1 613 1 488 125 8%

У 2 кварталі 2018 року виробництво чавуну зберіглося на рівні попереднього кварталу і становило 2 136 тис. тон. Збільшення виробництва на МК «Азовсталь» (Азовсталь) становило 26 тис. тон, що дозволило частково компенсувало зниження виробництва ММК ім. Ілліча (ММКІ) на 46 тис. тон унаслідок планового капітального ремонту доменної печі №3 тривалістю 17,5 діб.

Виробництво сталі у 2 кварталі 2018 року зросло на 8% проти попереднього кварталу – до 1 969 тис. тон – переважно внаслідок збільшення виробництва на Азовсталі на 137 тис. тон після зупинки конвертера №1 для проведення планового капітального ремонту тривалістю 28 діб у 1 кварталі 2018 року.

У першому півріччі 2018 року проти аналогічного періоду 2017 року виробництво чавуну на маріупольських комбінатах зросло на 14% – до 4 292 тис. тон. Збільшення виробництва чавуну на ММКІ та Азовсталі на 429 і 102 тис. тон відповідно стало результатом стабільних поставок сировини, перебої в яких спостерігалися в аналогічному періоді минулого року, завдяки чому зросло також виробництво сталі й товарного чавуну.

Виробництво металопродукції [2]

(тис. тон) 
2 кв. 2018 
1 кв. 2018 
∆ тис. т 
∆ % 
1 п. 2018 
1 п. 2017 
∆ тис. т 
∆ %
Напівфабрикати 857 787 70 9% 1 644 1 150 494 43%
Чавун 401 474 -73 -15% 875 546 329 60%
Сляб 456 313 143 46% 769 604 165 27%
Готова продукція 1 473 1 476 -3 0% 2 949 2 787 162 6%
Плоский прокат 1 232 1 199 33 3% 2 431 2 374 57 2%
Довгий прокат 196 231 -35 -15% 427 318 109 34%
Рейкова продукція 18 11 7 64% 29 23 6 26%
Трубна продукція 27 35 -8 -23% 62 72 -10 -14%
ЗАГАЛОМ 2 330 2 263 67 3% 4 593 3 937 656 17%

У 2 кварталі 2018 року виробництво товарних напівфабрикатів зросло на 9% проти попереднього кварталу і становило 857 тис. тон. Водночас відбувся перерозподіл випуску чавуну: виробництво слябів збільшилося на 143 тис. тон за рахунок зниження виробництва товарного чавуну на 73 тис. тон.

У першому півріччі 2018 року проти аналогічного періоду 2017 року виробництво товарних напівфабрикатів збільшилося на 43% – до 1 644 тис. тон – через зростання виробництва товарного чавуну і слябів на 329 і 165 тис. тон відповідно на тлі сприятливої ринкової кон'юнктури.

У 2 кварталі 2018 року виробництво готової продукції зберіглося на рівні попереднього кварталу і становило 1 473 тис. тон:

  • виробництво плоского прокату зросло на 33 тис. тон – до 1 232 тис. тон – у зв'язку зі збільшенням виробництва на Азовсталі та європейських перекатних заводах на 25 і 28 тис. тон відповідно, що компенсувало зниження виробництва на ММКІ на 20 тис. тон;
  • виробництво довгого прокату знизилося на 35 тис. тон – до 196 тис. тон – за рахунок зниження виробництва на Promet Steel і Азовсталі на 26 і 9 тис. тон відповідно через брак замовлень на сортовий прокат;
  • виробництво рейкової продукції збільшилося на 7 тис. тон – до 18 тис. тон – через збільшення замовлень від Укрзалізниці;
  • виробництво трубної продукції знизилося на 8 тис. тон – до 27 тис. тон.

У першому півріччі 2018 року виробництво готової продукції зросло на 6% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року і становило 2 949 тис. тон:

  • виробництво плоского прокату через пожвавлення ринку збільшилося на 57 тис. тон – до 2 431 тис. тон – переважно за рахунок зростання виробництва листа на ММКІ (215 тис. тон) і європейських перекатних заводах (18 тис. тон), що компенсувало зниження виробництва листа на Азовсталі (130 тис. тон), а також рулону на ММКІ (46 тис. тон);
  • виробництво довгого прокату зросло на 109 тис. тон – до 427 тис. тон – за рахунок збільшення виробництва на Promet Steel завдяки налагодженню стабільних поставок квадратної заготовки для перекату від третіх осіб;
  • виробництво рейкової продукції збільшилося на 6 тис. тон – до 29 тис. тон – унаслідок зростання обсягу замовлень;
  • виробництво трубної продукції знизилося на 10 тис. тон – до 62 тис. тон.


Виробництво коксу [3]

(тис. тон) 
2 кв. 2018 
1 кв. 2018 
∆ тис. т 
∆ % 
1 п. 2018 
1 п. 2017 
∆ тис. т 
∆ %
Кокс (загальний) 1 317 1 346 -29 -2% 2 664 2 131 533 25%
Кокс (товарний) 437 362 75 21% 800 439 361 82%

У 2 кварталі 2018 року обсяг виробництва коксу становив 1 317 тис. тон, що менше показника попереднього кварталу на 2%. Приріст на 25% проти першого півріччя 2017 року спричинений збільшенням виробництва на Авдіївському КХЗ на 546 тис. тон за рахунок роботи восьми коксових батарей на заводі з травня 2017 року, що компенсувало незначне зниження на Азовсталі.

ГІРНИЧОВИДОБУВНИЙ СЕГМЕНТ

Виробництво залізорудного концентрату й окатишів [4]

(тис. тон) 
2 кв. 2018 
1 кв. 2018 
∆ тис. т 
∆ % 
1 п. 2018 
1 п. 2017 
∆ тис. т 
∆ %
Залізорудний концентрат (загальний) 7 062 6 924 138 2% 13 987 13 649 338 2%
Залізорудна продукція (товарна) 3 931 3 605 326 9% 7 536 7 751 -215 -3%
Залізорудний концентрат 1 910 1 882 28 1% 3 792 5 163 -1 371 -27%
Окатиші 2 021 1 723 298 17% 3 744 2 588 1 156 45%

У 2 кварталі 2018 року виробництво загального залізорудного концентрату збільшилося на 2% проти попереднього кварталу – до 7 062 тис. тон – переважно через зростання виробництва на Північному ГЗК та Інгулецькому ГЗК на 63 і 73 тис. тон відповідно.

У 2 кварталі 2018 року виробництво товарної залізорудної продукції зросло на 9% проти попереднього кварталу – до 3 931 тис. тон – унаслідок:

  • збільшення виробництва товарного концентрату на 28 тис. тон за рахунок зростання виробництва загального концентрату;
  • збільшення виробництва товарних окатишів на 298 тис. тон через збільшення виробництва на Північному ГЗК на 392 тис. тон унаслідок зниження внутрішнього споживання на 199 тис. тон і збільшення виробництва на 193 тис. тон у зв'язку з низьким виробництвом у першому кварталі через виконання планового капітального ремонту випалювальної машини Lurgi 552-B. Це компенсувало зниження виробництва на Центральному ГЗК на 94 тис. тон через проведення планового капітального ремонту випалювальної машини ОК-324 у квітні-травні 2018 року.

У першому півріччі 2018 року проти аналогічного періоду 2017 року загальне виробництво залізорудного концентрату збільшилося на 2% – до 13 987 тис. тон. Через зміну портфеля замовлень на користь окатишів і збільшення внутрішньогрупового споживання концентрату, виробництво товарних окатишів зросло на 45% – до 3 744 тис. тон. Це спричинило зниження виробництва товарного концентрату на 27% – до 3 792 тис. тон.

Виробництво вугільного концентрату [5]

(тис. тон) 
2 кв. 2018 
1 кв. 2018 
∆ тис. т 
∆ %1   п. 2018 
1 п. 2017 
∆ тис. т 
∆ %
Вугільний концентрат (загальний) 707 633 74 12% 1 340 1 317 23 2%
Вугільний концентрат (товарний) 31 15 16 107% 47 337 -290 -86%

Виробництво вугільного концентрату на шахтах компанії United Coal Company (United Coal) у 2 кварталі 2018 року зросло на 12% проти попереднього кварталу – до 707 тис. тон – через збільшення виробництва на новій ділянці шахти Carter Roag. У першому півріччі 2018 року виробництво вугільного концентрату зросло на 2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 1 340 тис. тон.Чавун – товарний чавун.

Плоский прокат містить гарячекатаний товстий лист, а також гарячекатаний, холоднокатаний та оцинкований лист і рулон.

Довгий прокат містить гарячекатаний сорт (дрібний, середній, крупний), арматуру, товарний пруток і катанку.

Рейкова продукція містить легкі та важкі рейки, рейкові скріплення.

Інша труба містить інші електрозварні та безшовні труби.

[1] Показники за 2017 рік скориговані: виробництво на підприємствах, контроль над якими було втрачено з березня 2017 року, було виключено

[2] Виключає внутрішньогрупові продажі та внутрішньогрупове використання; показники по виробництву чавуну за 2017 рік скориговані.

[3] Дані з виробництва товарного коксу виключають внутрішньогрупові продажі і внутрішньогрупове використання.

[4] Дані з виробництва товарної залізорудної продукції виключають внутрішньогрупові продажі і внутрішньогрупове використання.

[5] Дані з виробництва загального вугільного концентрату відображають видобуток вугілля у перерахунку на вугільний концентрат. Дані з виробництва товарного вугільного концентрату виключають внутрішньогрупові продажі та внутрішньогрупове використання.