«ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» фальсифікував рішення зборів акціонерів, згідно яких обрано правочинну Наглядову раду товариства

19.10.2021

7 жовтня 2021 року в дистанційному режимі відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ», на яких було обрано новий правочинний склад Наглядової ради товариства. Посадові особи ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» фальсифікували протокол зборів, зазначивши у ньому, що рішення з цього питання не прийняте.

Директор із ризиків і безпеки Smart Holding Іван Герасимович зазначив:

«Це свідоме перешкоджання з боку керівництва «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» формуванню правочинної Наглядової ради, яка встановить належний контроль за діяльністю менеджменту та стане запорукою ефективної діяльності товариства. Страждають, насамперед, інтереси держави, яка володіє пакетом акцій ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» у розмірі 65% від статутного капіталу. Саме держава, та представник її інтересів Фонд держмайна мають бути зацікавлені у підвищенні прозорості функціонування і покращенні інвестиційної привабливості цього підприємства напередодні його приватизації».

Наглядова рада товариства складається з трьох осіб. Попередній її склад був обраний 30 травня 2018 року на 3 роки, відповідно його повноваження припинилися 30 травня 2021 року[1]. Учасникам зборів 7 жовтня було запропоновано розглянути 5 кандидатур, поданих від акціонерів, і прийняти рішення щодо їх обрання до складу Наглядової ради товариства. За результатами кумулятивного голосування[2] було обрано представника від акціонера SMART HOLDING (CYPRUS) та двох представників від іншого акціонера АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АВАНПОСТ". Ці кандидатури отримали найбільшу кількість голосів, порівняно з іншими.

Таким чином, Наглядова рада товариства сформована, а повноваження нових членів дійсні з моменту їх обрання загальними зборами. Однак, всупереч нормам закону, лічильна комісія ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» зазначила, що рішення з цього питання, яке йшло другим у порядку денному, не прийняте. Це зафіксовано у протоколі зборів, оприлюдненому на сайті емітента.

Уповноважені особи Фонду державного майна України (далі - ФДМУ) не брали участі в голосуванні по другому питанню порядку денного, але згідно чинного законодавства це рішення вважається прийнятим.

Для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалися акціонери, що володіють 97,86% голосуючих акцій, в тому числі і представники ФДМУ. Таким чином, було забезпечено передбачений законодавством кворум.

До порядку денного зборів було включено три питання. Зокрема, про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, обрання нових членів органу управління, а також затвердження форми цивільно-правових договорів, що укладатимуться с членами Наглядової ради.

В ході голосування представники ФДМУ голосували проти припинення повноважень членів Наглядової ради, про що можна зробити висновок з протоколу зборів, який оприлюднено на офіційному сайті ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ». Дане питання порядку денного за своєю суттю є суто технічним, оскільки строк повноважень нинішнього складу Наглядової ради товариства сплив ще 30 травня 2021 року.

SMART HOLDING (CYPRUS) розцінює дії лічильної комісії, яка підконтрольна менеджменту енергокомпанії, як свідому фальсифікацію підсумків голосування і оскаржить їх на рівні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідну скаргу буде також спрямовано на адресу емітента. Також акціонер залишає за собою право звернутися до судових інстанцій.
[1] Згідно п. 17.5. Статуту ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ», Наглядова рада товариства складається з 3 (трьох) осіб, включаючи Голову Наглядової ради. Згідно п. 17.6. Статуту ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ», члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк 3 роки.

У разі необрання нового складу Наглядової ради по закінченню трирічного строку, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів, на яких, у тому числі, буде обраний новий склад Наглядової ради.

Попередній склад Наглядової ради був обраний 30 травня 2018 року відповідно його повноваження припинилися 30 травня 2021р.

[2] Згідно пп. 9 п. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства», кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Відповідно до п.4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Відповідно до п. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.