Smart Holding оскаржила рішення Наглядових рад «Харківобленерго» і «Харківенергозбуту», в тому числі щодо проведення загальних зборів

26.05.2021

SMART HOLDING (CYPRUS) LTD звернулась с позовами до Господарського суду Харківської області, в яких вимагає визнати недійсними рішення, прийняті на засіданнях Наглядових рад АТ «Харківобленерго» та ПрАТ «Харківенергозбут» 23 березня 2021 року, зокрема, про проведення загальних зборів цих товариств 28 квітня 2021 року.

SMART HOLDING (CYPRUS) LTD (далі Акціонер або Позивач) належать 76 436 210 штук простих іменних акцій або 29,795% від статутного капіталу кожного з вищезгаданих товариств.

Позивач має відповідні докази порушення порядку скликання та проведення засідання Наглядових рад АТ «Харківобленерго» та ПрАТ «Харківенергозбут» 23 березня 2021 року1. Акціонер також надав суду обґрунтування, що після 6 січня 2019 року склад Наглядових рад АТ «Харківобленерго» та ПрАТ «Харківенергозбут» став неправомочним, тому що не був приведений у відповідність до норм чинного законодавства2.

SMART HOLDING (CYPRUS) LTD вважає, що усі рішення Наглядових рад вищезазначених компаній, окрім рішень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів з метою обрання правомочного складу Наглядових рад Товариств, є недійсними.

Також Акціонер просить суд визнати недійсними рішення загальних зборів акціонерів АТ «Харківобленерго» та ПрАТ «Харківенергозбут» від 28 квітня 2021 року3. На зборах, зокрема, були затверджені річні звіти товариств за 2019 та 2020 роки, взяті до відома звіти Наглядових рад за 2019 та 2020 роки, затверджено розподіли прибутків і збитків Товариств, отриманих за результатами діяльності у 2020 році, в тому числі затверджені розміри річних дивідендів та розглянуті інші питання.

Позивач вважає, що рішення загальних зборів акціонерів АТ «Харківобленерго» та ПрАТ «Харківенергозбут» від 28 квітня 2021 року є неправомочними та незаконними, такими, що порушують законні права та інтереси SMART HOLDING (CYPRUS) LTD як акціонера цих енергокомпаній.

Директор із ризиків і безпеки Smart Holding Іван Герасимович, кандидат у члени Наглядової ради АТ «Харківобленерго» і ПрАТ «Харківенергозбут», зазначив:

«Що ми наразі маємо? Несформовані Наглядові ради, менеджмент, який фактично ніхто не контролює, та купу кримінальних проваджень щодо корупційних дій низки посадовців енергокомпаній. До того ж, Дирекціям, які себе давно скомпрометували, Наглядові ради своїми останніми рішеннями надали додаткові повноваження. Це точно не сприяє прозорості бізнесу і безпеці прийняття рішень на рівні вищого керівництва підприємства. Але це створює ситуацію, коли стратегічні для країни підприємства просто розграбовують та ведуть фактично до банкрутства. Це однозначно ставить під загрозу плани так званої «великої приватизації» в Україні. Ми подали судові позови, які мають на меті відмінити рішення неправомочних Наглядових рад та зборів акціонерів.

Ми хочемо поновити законність і створити умови для ефективної роботи підприємств, а не для легалізації корупційних схем. Ми відверто бажаємо, щоб корпоративні принципи почали працювати на користь як підприємства та акціонерів, так і держави.

Ми публічно звертаємось до Фонду держмайна із закликом нарешті провести довгоочікувані конкурси, щоб відповідно до вимог українського законодавства ввести в Наглядові ради незалежних членів, які будуть діяти в інтересах енергокомпаній, а не окремих політичних фігур. Це дозволить нарешті звільнити корумпований менеджмент та підготувати «Харківобленерго» і «Харківенергозбут» до запланованої у цьому році приватизації».

Нагадаємо, 28 квітня 2021 року в дистанційному режимі відбулися загальні збори акціонерів двох великих компаній, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України – акціонерного товариства «Харківобленерго» та приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут». За підсумками розгляду порядку денного загальних зборів акціонерів представник Smart Holding (Cyprus) проголосував, зокрема, проти затвердження річних звітів товариств за 2019–2020 роки, а також віддав свої голоси за визнання роботи виконавчих органів обох товариств за цей період незадовільною. Головним негативом щорічних зборів акціонерів стало те, що не були сформовані Наглядові ради акціонерних товариств. Це призвело до того, що передбачений Статутом і законами України колегіальний орган, який здійснює захист прав акціонерів, у тому числі держави, а також контролює й регулює діяльність Дирекції товариства, в АТ «Харківобленерго» і ПрАТ «Харківенергозбут» фактично перестав функціонувати.

Сталося це в результаті свідомих і цілеспрямованих дій Фонду держмайна, котрий, як суб’єкт управління об’єктами державної власності, ігноруючи вимоги чинного законодавства, просто не подав кандидатури для обрання до Наглядових рад зазначених акціонерних товариств, які мають особливо важливе значення для економіки України.

Як відомо, формування незалежних Наглядових рад в компаніях, в статутних капіталах яких 50%+ акцій (часток) належить державі, є обов’язковим, згідно з Законом України №1405 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності, який був ухвалений Верховною Радою 2 червня 2016 року.

Довідка:

SMART HOLDING – одна з найбільших інвестиційних груп України. Інтереси Групи зосереджені в галузях, які є ключовими для економіки країни. Підприємства Групи інвестують в активи гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, сільського господарства, суднобудування, нерухомості й енергетики. Стратегія SMART HOLDING спрямована на ефективне управління диверсифікованим портфелем інвестицій із метою збільшення його вартості в довгостроковій перспективі.

SMART HOLDING (CYPRUS) LTD – топхолдингова компанія Групи, яка створена та діє за законодавством Республіки Кіпр. Її бенефіціаром є Вадим Новинський.

1 – відповідно до інформації, отриманої на адвокатські запити від 18 травня 2021 року від одного з членів Наглядових рад АТ “Харківобленерго” та ПрАТ “Харківенергозбут”, він не був повідомлений про проведення засідань Наглядових рад Товариств, призначених на 23 березня 2021 року, як у визначений строк (за три дні до дати проведення) так і в день проведення таких засідань. Також, як до дати засідань, так і в день проведення засідань Наглядових рад не надавались відповідні необхідні документи та інформація, пов’язані з питаннями порядку денного засідань Наглядових рад Товариств. Це позбавило можливості виконувати члену Наглядових рад Товариств свої обов’язки і користуватись відповідними правами члена наглядової ради (брати участь у прийнятті рішення, пропонувати внести додаткові питання до порядку денного, заперечувати з питань порядку денного, тощо). Таким чином, невиконання імперативних вимог щодо належного повідомлення про проведення засідань Наглядових рад, щодо необхідності надання документів та інформації, пов’язаних з питаннями порядку денного засідань Наглядових рад Товариств, стало грубим недодержанням цілого ряду положень Статутів Товариств, та вказує на факт істотного порушення порядку скликання та проведення засідань Наглядових рад АТ “Харківобленерго” та ПрАТ “Харківенергозбут” від 23 березня 2021 року.

2 – Зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII. Щодо останнього, то підпунктом 29 пункту 10 розділу цього закону було внесено зміни до частини 4 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до яких Наглядова рада публічного акціонерного товариства та акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб. Ці акціонерні товариства до 06 січня 2019 року зобов’язані були привести склад наглядової ради у відповідність із вимогами саме Закону № 2210.

3 – Як було зазначено вище1, рішення Наглядових рад АТ «Харківобленерго» та ПрАТ «Харківенергозбут» від 23 березня 2021 року, оформлені відповідними Протоколами, є недійсними. У зв’язку із вказаним, були відсутні законні підстави для проведення загальних зборів Товариств 28 квітня 2021 року, що автоматично вказує на недійсність прийнятих на таких загальних зборах рішень. Підставами для скасування рішення загальних зборів Товариств є, зокрема, порушення вимог щодо процедури ініціювання скликання та повідомлення про загальні збори акціонерів, порушення при формуванні порядку денного таких зборів.